Buletin fiscal nr. 16 – Ordonanta de urgenta nr. 25/2018

Ordonanta de urgenta nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

  • Impozit pe profit

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Incepand cu 30 martie 2018, prevederea privind obligatia contribuabililor pentru activele pentru care au aplicat facilitatea privind profitul reinvestit de a le pastra pentru cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani, nu va mai fi aplicabila in cazul activelor care sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de lege.

Cheltuielile de sponsorizare

Incepand cu 30 martie 2018, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acorda burse private vor avea obligatia de a depune o declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, mecenatului sau burselor private aferenta anului in care s-au inregistrat cheltuielile respective, pana la depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit

  • Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Incepand cu 1 aprilie 2018, microintreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 RON si au cel putin 2 salariati vor putea opta, o singura data, pentru aplicarea regimului de impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care cele doua conditii mentionate sunt indeplinitie, optiunea fiind una definitiva.

O noua definitie pentru salariat se introduce in sensul impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

De asemenea, microintreprinderile care efectueaza sponsorizari potrivit Legii nr. 32/1994, pentru sustinerea entitatilor non-profit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, vor putea solicita credit fiscal pentru respectivele cheltuieli de sponsorizare in limita a 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care s-au inregistrat cheltuielile respective.

Sumele care nu sunt scazute ca si credit fiscal pentru sponsorizare pot fi reportate pe o perioada de 28 de trimestre consecutive, scaderea sumelor efectuandu-se in ordinea inregistrarii cheltuielilor respective.

Contribuabilii carora li se aplica aceste prevederi vor avea obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, similar cu prevederile titlului de impozit pe profit.

  • Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

Se abroga prevederile capitolului IV „ Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta categorie de venituri” de la titlul VI „ Impozitul pe veniturile obtinute de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania.

  • Taxa pe valoare adaugata

Operatiunile efectuate in cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare nu se cuprind in sfera TVA daca rezultatele cercetarii nu sunt transferate altei persoane. Totodata, dreptul de deducere pentru achizitiile destinate realizarii acestor proiecte de cercetare-dezvoltare si inovare se exercita in limitele si conditiile prevazute la art. 297-300 din Codul Fiscal.

  • Accize

Nivelul accizelor diferentiat se stabileste prin diminuarea cu 183,62 lei/1.000 litri, respective 217,31 lei/tona, a nivelului standard prevazut pentru motorina utilizata drept carburant pentru motor. Reducerea se realizeaza prin restituirea diferentei dintre nivelul standard si nivelul diferentiat al accizelor.

Se adauga o noua conditie pentru eliberarea autorizatiei de antrepozit fiscal, si anume, persoana care urmeaza sa desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat sa nu inregistreze obligatii fiscal restante la bugetul general. Aceasta cerinta se aplica si persoanelor care au solicitate eliberarea autorizatiei de antrepozit fiscal si ale caror cereri sunt in curs de solutionare la data de 30 martie 2018.

  • Modificari aduse Codului de Procedura Fiscala

Se ramburseaza TVA cu efectuarea ulterioara a inspectiei fiscal in cazul decontului cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilul care beneficiaza de o esalonare la plata. Aceste prevederi se aplica cererilor si deconturilor cu optiune de rambursare depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante.

  • Impozit pe venit și contribuții sociale

Contribuabilii care obtin venituri in baza contractelor din activitatea sportiva datoreaza impozit pe venit, impozitul fiind final. Acesta se calculeaza de catre platitorul de venit prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut si se retine la sursa la momentul platii venitului.

De asemenea, platitorul de venit are obligatia sa calculeze, sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari de sanatate, in anumite conditii.

Ca o noutate, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul stabilit după cum urmeaza:

– 2% pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii;

– 3,5% pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii. Prin exceptie, contribuabilii pot opta pentru calcularea, retinerea si plata sumei mentionate anterior de catre platitorii de venituri pana la termenul de plata a impozitului.

Sunt prevazute dispozitiile tranzitorii cu referire la veniturile realizate in anul 2018 in baza contractelor de activitate sportiva, cu privire la stabilirea, retinerea, plata si declararea impozitului si contributiilor sociale.

  • Procedura de acordare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

Este reglementata situatia debitorilor care nu detin bunuri in proprietate, ipoteza pe care Codul de procedură fiscală nu o avea in vedere in mod distinct anterior modificarilor operate prin Ordonanta de Urgenta nr. 25/2018.

In cazul acestor debitori, cererea de esalonare va cuprinde mentiuni referitoare la lipsa bunurilor, precum si efectul acestei circumstante asupra posibilitatii de plata a obligatiilor fiscale pentru care se cere esalonarea. Toate informatiile furnizate de debitori cu privire la aceste imprejurari sunt verificate de catre organul fiscal.

De asemenea, se introduc anumite conditii suplimentare pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, si anume: (i) interdictia ca administratorii debitorilor societati comerciale sa aiba fapte inscrise in cazierul fiscal, (ii) interdictia ca debitorul sa aiba obligatii fiscale restante mai vechi de 12 luni si (iii) interdictia ca debitorul sa aiba pierderi din exploatare in ultimul exercitiu financiar inchis.

Autori:

Arcadie Parfenie – Senior Manager, Impozite directe

Corina Mindoiu – Senior Manager, Impozit pe venit si contributii sociale

Cristina Galin – Senior Manager, Impozite indirecte

Calin Stan – Manager, Litigii fiscale

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns