Buletin fiscal nr. 19 – Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I si III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

Normele de aplicare publicate prin Ordin nr. 1450/2018 definesc organul fiscal central competent si conțin precizari privind persoanele carora le sunt aplicabile dispozitiile art.I din OUG nr.3/2018. Persoanele carora li se aplica  aceste norme sunt:

  • Persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat;
  • Persoanelor fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator;
  • Persoanelor fizice care desfășoară activități de cercetare și inovare;
  • Persoanelor fizice care desfășoară activități pe bază de contract individual de munca încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere.

Normele se aplică inclusiv persoanelor din categoriile enumerate, care își modifică raportul de muncă prin detașare, suspendare sau încetare.

Normele aduc clarificări privind înscrierea sumelor deduse de către angajatori/plătitori in Formularul 112 dar si verificarea modului de determinare a sumei deduse de catre organele fiscale, pe baza unei analize de risc specifice.

Analiza de risc presupune:

  • Identificarea contribuabililor/ plătitorilor, după caz, care au obligația de stabilire, reținere la sursă și plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate după formula de calcul: Contribuție de asigurări sociale de sănătate reținută = venitul brut aferent anului 2018 – contribuția de asigurări sociale datorată în 2018 – salariul net aferent lunii decembrie 2017;
  • Efectuarea unei analize de risc specifice (pentru identificarea riscurilor de neconformare a contribuabililor) ce include: examinarea modului de declarare, variația în timp a numărului de persoane scutite de impozitul pe veniturile din salarii precum și modul de calcul al sumei deduse în cadrul formularului 112;
  • Stabilirea gradului și nivelului de risc pentru fiecare contribuabil supus analizei iar in functie de acestea, se vor lua măsuri cu privire la modul de evaluare, gestionare și tratare a riscurilor stabilite;

Ca urmare a analizei de risc specifice, organul fiscal va efectua verificarea în mai multe etape, după caz:

  • Notificarea contribuabililor/plătitorilor în cauză, în vederea rectificarii declaratiilor pentru stabilirea corectă a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate;
  • Efectuarea inspectiilor fiscale in caz de neconformare a contribuabililor

Conform acestor Norme, pentru a putea beneficia de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 3/2018, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate în anul 2018, înainte de data intrării în vigoare a Ordonanței, angajatorul/ angajatul poate efectua regularizarea prin depunerea unei declarații rectificative până la 31 decembrie 2018.

 

Autor:

Andreea Cosmanescu – Manager, Impozit pe venit si contributii sociale

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns