Buletin fiscal nr. 2 – Ordin pentru aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail anumite produse energetice

Pe 28 decembrie s-a publicat în Monitorul Oficial nr 1115 Ordinul numărul 3.236 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

La data intrării în vigoare a prezentului Ordin, se abroga Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice.

Atestatele de comercializare emise în baza prevederilor Ordinului 1849/2016 își încetează valabilitatea la 31 ianuarie 2019.

Operatorii economici care dețin atestate de comercializare pot, pana la data de 31 ianuarie 2019 inclusiv, să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare și documentele aferente.

Ordinul stabilește condițiile de înregistrare pentru operatorii economici care intenționează să distribuie și să comercializeze angro sau să comercializeze en detail produse energetice.

Condițiile ce trebuie îndeplinite de operatorii economici care intenționează sa comercializeze angro includ, printre altele:

  • deținerea de spații de depozitare adecvate, precum și
  • obligația ca de a recepționa și livra fizic produsele energetice comercializate în baza atestatului doar din depozitul angro autorizat.

Sunt exceptați de la obligația îndeplinirii condițiilor menționate anterior:

  1. operatorii economici care comercializează produse energetice in baza cardurilor de combustibil către consumatorii finali
  2. operatorii economici afiliați ai operatorilor economici autorizați ca antrepozitari autorizați, destinatari înregistrați sau care dețin atestate de comercializare angro de produse energetice și care comercializează produse energetice din locațiile autorizate ale operatorilor economici cu care sunt afiliați.

 

Autor: Cristina Galin – Senior Manager, Taxe Indirecte

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns