Buletin fiscal nr. 20 – Hotărârea 388/ 31 mai 2018 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

Aranjamentul administrativ expune normele de aplicare ale Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale ratificat prin Legea nr. 4/2018, care are drept scop recunoașterea și totalizarea perioadelor de asigurare socială realizate pe teritoriul ambelor state, determinarea legislației aplicabile în cazul lucrătorilor migranți, egalitatea de tratament, precum și exportul prestațiilor.

Aranjamentul administrativ intră în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului și va avea aceeași durată cu Acordul.

Acordul si implicit Aranjamentul administrativ se aplica legislaţiei din România privind indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii, prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate, prestaţiile în natură și în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorul de deces, alocaţia de stat pentru copii.

Aranjamentul Administrativ stabileşte modalitatea de aplicare a Acordului, modul de colaborare între autorităţile şi instituţiile naţionale responsabile cu acordarea prestaţiilor, precum şi modalităţile de efectuare a plăţilor aferente.

Prin Aranjamentul Administrativ sunt desemnate organismele de legătură şi instituţiile competente ce vor conveni asupra formularelor utilizate pentru aplicarea Acordului.

 

Autor:

Andreea Cosmanescu – Manager, Impozit pe venit si contributii sociale

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns