Buletin fiscal nr. 31, octombrie 2017

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrarii în scopuri de TVA

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.856 / 2 octombrie 2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și aprobarea procedurilor aferente, publicat în Monitorul Oficial nr. 780 din 3 octombrie 2017

Se introduc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării în scopuri de TVA, precum și cele avute în vedere în situația reactivării codului de TVA

Ordinul abrogă Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017, însa preia în mare parte prevederile acestuia. Diferența este că sintagma evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice este înlocuită în acest Ordin cu evaluarea riscului fiscal.

Criteriile publicate pentru evaluarea riscului fiscal în anexele 5 și 6 ale Ordinului nu sunt noi, fiind în mare parte preluate din fostul formular 088.

Potrivit Ordinului, fiecărui criteriu din anexele respective îi corespunde un punctaj negativ. Un punctaj mai mic de 51 de puncte atrage încadrarea persoanei impozabile în categoria de risc fiscal ridicat. Totuși, punctajul corespunzător fiecărui criteriu nu este menționat.

Prezentul Ordin se aplică începând cu luna octombrie 2017.

Autor: Ramona Ștefan – Manager, Asistență fiscală

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns