Buletin fiscal nr. 32, octombrie 2017

Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă

Ordinul nr. 2779/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 „Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursa”

Ordinul introduce formularul 110 pentru facilitarea regularizării/ restituirii sumelor reprezentând impozit pe venit reținut la sursă.

Declarația se completează si se depune de către plătitorii de venit care au reținut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat și efectuează regularizarea sumelor restituite beneficiarilor de venit cu obligațiile fiscale de același tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea.

Formularul se depune atât în cazul în care, în perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, impozitul datorat este mai mare decât suma restituită, cât și în situația în care suma restituită beneficiarilor de venit este mai mare decât impozitul datorat, rezultând astfel diferențe de plată sau diferențe de recuperat de la bugetul de stat.

Formularul se depune pentru perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea sumelor beneficiarului de venit de către plătitor, în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea sumelor, potrivit prevederilor din Codul de procedura fiscală.

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență furnizat de autoritatile fiscale.

Autor: Corina Mindoiu – Senior Manager, Asistență fiscală

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns