Buletin fiscal nr. 4 – Ordinul privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Ordinul nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018 – in vigoare de la 1 februarie 2018

Ordinul va înlocui Ordinul nr. 409/4.020/737/703/2017 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator, începând cu 1 februarie 2018.

Cele mai importante modificări şi completări aduse de Ordin în ceea ce privește scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor aplicabilă în cazul activităților de creare de programe pentru calculator sunt sumarizate mai jos.

Dispoziții generale

Ordinul prevede ca de la 1 februarie vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și următoarele categorii de angajați:

  • cei licențiați ai unor programe de studii superioare de scurtă durată; și
  • cei care dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate.

Condiția esențială este ca acești angajați să presteze una dintre activitățile din menționate în anexa Ordinului, în care figurează două noi activități, în plus față de cele opt din prezent:

  • programator ajutor; și
  • analist ajutor.

Pentru angajații care au doar diploma de bacalaureat, iar nu și una de licență, va trebui furnizată o adeverință din care să reiasă că urmează într-adevăr cursurile unei facultăți.

Celelalte condiții de acordare a scutirii de impozit pe venit nu se schimbă de la 1 februarie 2018.

 

Autori:

Claudia Sofianu – Partener, Impozit pe venit si Contributii sociale

Andreea Cosmanescu – Manager, Impozit pe venit si Contributii sociale

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns