Buletin fiscal – Preturi de transfer

Hotararea Guvernului nr. 387/2018 pentru aprobarea Acordului multilateral al autoritatilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare tara în parte, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2017

Hotararea Guvernului nr. 387/2018 publicata in monitorul oficial nr 507/2018 aproba Acordul multilateral al autoritatilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare tara in parte (CbC), semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2017 (“Acordul”). Acesta este incheiat in baza Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal (inclusiv amendamentele prin Protocol) (“Conventia”) si acopera jurisdictii care sunt parti/teritorii acoperite de prevederile Conventiei.

Obiectivele Acordului

Acordul a fost incheiat cu obiectivul de a creste gradul de transparenta a fiscalitatii internationale si imbunatatire a accesului propriilor autoritati fiscale la informatii privind alocarea globala a veniturilor, impozitele platite si anumiti indicatori privind localizarea activitatilor economice intre jurisdictiile fiscale in care opereaza grupuri de intreprinderi multinationale, pentru:

  • evaluarea riscurilor mari in domeniul preturilor de transfer;
  • evaluarea riscurilor legate de erodarea bazei impozabile si transferul profiturilor;
  • analiza economica si statistica, unde este posibil.

Scopul Acordului: schimbul automat de Rapoarte CbC intre jurisdictii

Acordul stabileste regulile si conditiile conform carora autoritatile competente fac schimb automat anual de Rapoarte CbC (primite din partea entitatilor raportoare rezidente in scopuri fiscale in jurisdictiile proprii) cu celelalte autoritati competente ale jurisdictiilor (i) cu care Acordul este in vigoare si (ii) in care una sau mai multe entitati constitutive ale grupului de intreprinderi multinationale al entitatii raportoare sunt rezidente sau se supun regulilor fiscale pentru activitati desfasurate cu caracter permanent. Prin exceptie, jurisdictiile care au optat sa fie considerate drept jurisdictii nereciproce, transmit dar nu primesc Rapoarte CbC in baza Acordului.

Valabilitate: activarea relatiilor bilaterale de schimb automat stabilita in baza notificarii fiecarei jurisdictii

Autoritatea competenta din Romania devine parte semnatara a Acordului incepand din 19 decembrie 2017. Ulterior, schimbul efectiv de informatii potrivit Acordului va avea loc in mod bilateral intre autoritatile competente, conform notificarilor individuale transmise de acestea catre Secretariatul Organismului coordonator din cadrul OECD.

Notificarea trebuie transmisa de autoritatea competenta odata cu semnarea Acordului sau in cel mai scurt timp posibil apoi pentru a specifica urmatoarele:

  • Confirmare privind existenta legislatiei privind cerinte de raportare CbC;
  • Optiunea jurisdictiei privind includerea acesteia in lista de jurisdictii nonreciproce;
  • Metode de transmitere electronica a Rapoartelor CbC;
  • Confirmare privind existenta cadrului legislativ si infrastructurii de protectie a confidentialitatii, securitatii datelor si utilizarii corecte a informatiilor; si
  • Lista jurisdictiilor in legatura cu care Acordul va intra in vigoare.

Acordul intra astfel in vigoare intre autoritatile competente din Romania si o alta jurisdictie pe ultima data dintre:

  • Data la care a doua autoritate competenta a furnizat o notificare completa care sa includa jurisdictia celeilalte autoritati competente, si
  • Data la care Conventia a intrat in vigoare si produce efecte pentru ambele jurisdictii.

Secretariatul Organismului coordonator din cadrul OECD publica pe site-ul web al OECD liste privind autoritatile competente semnatare ale Acordului si respectiv autoritatile competente intre care Acordul este in vigoare.

EY este in masura sa ofere suport cu privire la orice aspecte specifice legate de cele de mai sus.

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns