Buletin legislativ – Ianuarie 2018

Formulare fiscale

Aprobarea modelului si continutului formularelor 101 si 120

Ordin nr. 4.160/2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 ‘Declaratie privind impozitul pe profit’ si 120 ‘Decont privind accizele’, publicat in Monitorul Oficial nr. 14/8 ianuarie 2018

Ordinul aproba modelul si continutul formularelor 101 ‘Declaratie privind impozitul pe profit’ si 120 ‘Decont privind accizele’. Noile formulare se aplica incepand cu declaratiile aferente anului 2017.

 

Formularul 101

S-au introdus urmatoarele randuri:

  • 42.2.2 – privind impozitul scutit pentru contribuabili care desfasoara exclusiv activitate de inovare si cercetare-dezvoltare.
  • 46 – privind prezentarea distincta a reducerii de 5% a impozitului pe profit pentru contribuabili care au optat pentru plata defalcata a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

 

Formularul 120

Se introduc noi campuri ce trebuie utilizate in cazul in care succesorul entitatii care si-a incheiat existenta este cel care indeplineste obligatiile fiscale.

 

Prorogarea termenului de depunere a forumularului 600

Ordonanța de Urgență pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2018

Termenul inițial de depunere a formularului 600, „Declarație privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”, prevăzut la art. 148 alin. (3) art. 170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a fost extins de la 31 ianuarie 2018 până la 15 aprilie 2018.

 

Anularea unor obligații fiscale

Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 52/18 ianuarie 2018

Se anulează:

–              Diferenţele de TVA, precum şi obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, ca urmare a depasirii plafonului de scutire de catre anumite categorii de persoane care desfasoara activitati agricole; si

–              Diferențele de obligații fiscale principale, respectiv impozitul pe venit și contribuțiile sociale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, ca urmare a reîncadrării veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice ca venituri dintr-o activitate independentă, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017.

Va rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 3/17 Ianuarie 2018 pentru mai multe detalii.

 

Modificări propuse la Normele de aplicare a Codului fiscal

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat pe pagina de internet a Ministerului de Finanțe

În data de 10 ianuarie 2018 pe pagina de internet a Ministerului de Finanțe a fost publicat un proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se propun o serie de modificări în ceea ce privește:

–              Impozitul pe profit

–              Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

–              Impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

–              Impozitul pe venit

–              Contribuțiile sociale obligatorii

–              Accize

 

Va rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 2/12 ianuarie 2018 pentru mai multe detalii.

 

TVA

Aplicarea cotei reduse de TVA de 9% în sectorul agricol

Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale (OMFPMA) nr. 3132/2017 pentru modificarea OMFPMA nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrașăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial nr. 049/2018

Au fost introduse noi categorii de produse și prestări de servicii supuse cotei reduse de TVA de 9%.

Va rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 7/24 Ianuarie 2018 pentru mai multe detalii

 

Reglementări Vamale

Cazul C-529/16 Hamamatsu

Curtea Europeană de Justiție a decis că legislația vamală europeană nu permite ca valoarea de tranzacție compusă dintr-o valoare facturată și declarată inițial și o ajustare retroactivă realizată după încheierea perioadei contabile să fie considerată ca bază pentru valoarea în vamă, atunci când la momentul importului nu se știe dacă această ajustare o să fie pozitivă sau negativă la finalul perioadei contabile.

Va rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 1/10 ianuarie 2018 pentru mai multe detalii.

 

Contribuții sociale

Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale semnat la Belgrad pe 28 octombrie 2016

În data de 12 ianuarie 2018 a fost ratificat Acordul dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale semnat la Belgrad pe 28 octombrie 2016.

Va rugam sa va referiti la Buletinul fiscal nr. 5/2018 pentru mai multe detalii.

 

Concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Ordinul nr. 15/ 5 ianuarie 2018 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 31/ 12 ianuarie 2018

Ordinul aprobă normele metodologice care clarifică modul de calcul a stagiului minim de cotizare pentru acordarea drepturilor de concedii medicale şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în contextul modificărilor legislației privind calculul salarial aplicabile din 1 ianuarie 2018.

De asemenea, ordinul actualizează modalitatea de recuperare a sumelor reprezentând indemnizații, care se plătesc asiguraților și care sunt suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate având în vedere eliminarea de la 1 ianuarie 2018 a contribuției privind concediile şi indemnizațiile medicale. În plus, ordinul prevede modelul și conținutul contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate pe baza căruia persoanele fizice, altele decât cele deja asigurate, se pot asigura în sistemul de asigurări de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

 

Scutire de impozit pe venit pentru activitatea de creare de programe pentru calculator

Ordinul nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018 – in vigoare de la 1 februarie 2018

Ordinul prevede condițiile de acordare a scutirii de impozit pe venit aplicabile de la 1 februarie 2018, incluzând în categoria celor care vor beneficia de această facilitate și angajații care sunt licențiați ai unor programe de studii superioare de scurtă durată, precum și cei care dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate.

Va rugam sa va referiti la Buletinul fiscal nr. 4/2018 pentru mai multe detalii.

 

Reglementări contabile

Situații financiare și raportări contabile anuale

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

Ordinul reglementează întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017 și a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2017.

De asemenea, ordinul modifică și completează Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014, respectiv Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul nr. 2844/2016, în principal în ce privește urmatoarele aspecte:

–              Trimiterea la utilizarea Ghidului privind raportarea informațiilor nefinanciare, publicat de Comisia Europeană, de către entitățile obligate potrivit reglementărilor contabile aplicabile să întocmească o declarație nefinanciară

–              Introducerea unor conturi noi în planul de conturi general

Prin publicarea ordinului se abrogă OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

 

Reglementări contabile aplicabile sistemului de pensii private

Norma nr. 1/2018 privind completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

Norma completează reglementările contabile aplicabile sistemului de pensii private prin introducerea unor conturi noi în planul de conturi.

 

Reglementări contabile aplicabile entităţilor din sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

Norma nr. 2/2018 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

Norma completează, abrogă sau modifică o serie de prevederi ale reglementărilor contabile, legate între altele de înregistrarea în contabilitate a anumitor elemente sau de planul de conturi.

 

Diverse

Rata de referinta BNR

Circulara nr. 1/2018 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

Incepand cu 9 ianuarie 2018, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei a fost majorata la 2 % pe an (majorata de la nivelul anterior de 1.75%).

Avand in vedere modificarile legislative aduse Codului Fiscal, aceasta rata de dobanda de referinta nu mai este relevanta pentru scopuri fiscale (art. 27 din Codul Fiscal referitor la cheltuielile cu dobanzile a fost abrogat si inlocuit cu noile prevederi transpuse din Directiva Anti-evaziune Fiscala).

 

Jurisdictii raportoare CRS

Ordin nr.4.142 /2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3.626/2016 privind, printre altele, stabilirea listei jurisdictiilor raportoare in scopul CRS

Lista jurisdictiilor raportoare in scopul CRS (altele decat Statele Membre UE) a fost modificata. Astfel, fata de lista anterioara, s-au eliminat 29 de jurisdictii raportoare.

 

Competenta de administrare a contribuabililor mijlocii

Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea 207/2017 privind Codul de procedura fiscala

Incepand cu 1 aprilie 2018, administrarea obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizeaza de organul fiscal de la nivel judetean, sau al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

 

Restituirea sumelor platite in plus

Ordin nr. 187/2018 emis de presedintele ANAF pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare, publicat in Monitorul Oficial nr. 80/26 ianuarie 2018

Ordinul aproba Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare, precum si modelul si continutul formularelor utilizate in acest sens.

Ordinul va intra in vigoare la data la care se abroga Ordinul nr. 528/2015.

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridicalLasă un răspuns