Sumar legislativ – Iunie 2018

Modificări aduse Codului Fiscal

Modificări aduse la metodologia de distribuire a sumelor reprezentand contribuția asiguratorie pentru muncă plătită de către contribuabili în contul distinct.

Ordinul nr. 1.281/18 mai 2018 pentru modificarea art. 220 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Lege nr. 145 / 22 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Legea introduce anumite scutiri de impozite și taxe, în vederea organizării și desfășurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, cum ar fi:

  • scutirea de la plata impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți persoane fizice, persoane juridice străine și orice entități nerezidente implicate în organizarea și desfășurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020;
  • scutirea de la plata taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate și a taxei pentru afișaj, pentru reclama și publicitatea efectuate pentru organizarea și desfășurarea în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020;
  • scutirea de la plata impozitului pe spectacole pentru evenimentele sportive care au loc în cadrul pregătirii, organizării și desfășurării în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

Fondul de mediu

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Legea aduce o serie de modificări Ordonanței, printre care, cele mai importante sunt:

  • modificări privind modalitatea de calcul a contribuției de 2 lei/kg datorată de operatorii economici pentru ambalaje de desfacere introduse pe piața națională, respectiv pentru deșeuri de ambalaje, prin considerarea în cadrul formulei de calcul a cantităților încredințate spre valorificare, în loc de cantitățile efectiv valorificate;
  • se amână până la 1 ianuarie 2020 intrarea în vigoare a noului mod de calcul al contribuției datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili. Conform actualelor prevederi, aceste contribuții se calculează raportat la diferențele dintre cantitățile declarate ca fiind introduse pe piața națională și cele constatate de Administrația Fondului pentru mediu. Noul mod de calcul se va raporta la diferența între cantităţile de deşeuri generate de aceste categorii, corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, și cantităţile efectiv colectate;
  • taxele datorate de proprietarii sau administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase vor fi declarate și plătite trimestrial. Anterior, această obligație trebuia îndeplinită lunar.

Accize

Ordin 1.263/17 mai 2018 al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize aprobate prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.901/2016

Modificările aduse includ, printre altele, precizarea termenului limită în care produsele accizabile transportate în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize trebuie prezentate la destinaţie. Același termen limită trebuie respectat şi în cazul schimbării destinaţiei sau divizării transportului de produse accizabile mai sus mentionat. Termenul se stabilește în funcție de modul de transport utilizat.

Taxare internațională

Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale

Hotărâre pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016.

Vă rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 20/2 iulie 2018 pentru mai multe detalii.

Diverse

Decretul 498/22 iunie 2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului aferent

Decretul supune spre ratificare Convenția dintre România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnate la București la 18 octombrie 2017.

Ordinul nr. 1.612/28.06.2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

Nomenclatorul include noi obligații fiscale care se plătesc în contul unic, cum sunt cele pentru impozitul specific unor activități, anumite contribuții sociale etc.

Ordinul nr. 1.613/28.06.2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscal

Ordinul aprobă Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale și abrogă Ordinul 3.637/2015, privind metodologia anterioară.

Aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I si III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

Normele de aplicare publicate prin Ordinul nr. 1.450/2018 definesc organul fiscal central competent și conțin precizări cu privire la persoanele cărora le sunt aplicabile dispozițiile.

Vă rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 19/2 iulie 2018 pentru mai multe detalii

Hotărârea Guvernului nr. 387 / 31 mai 2018 pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte

Hotărârea aprobă Acordul multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte, semnat la București, în data de 19 decembrie 2017.

Un Buletin Fiscal pe această temă va urma în scurt timp

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns