Buletin legislativ – Mai 2018

Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Hotărârea de Guvern nr. 354 / 16 mai 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 25 mai 2018

Hotărârea modifică și completează Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Vă rugăm să consultaţi Buletinul fiscal nr. 18 / martie 2018 pentru mai multe detalii.

Formulare fiscale

Declaraţia 100 / 710, Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat / Nomenclatorul obligațiilor scutite

Ordin al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1203 / 2018

Ordinul modifică și aprobă noul format al declaraţiei 100 (Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat) precum și conținutul și instrucțiunile de completare ale acestui formular. De asemenea, Ordinul modifică şi instrucțiunile de completare ale formularului 710 (Declaraţie rectificativă).

Printre modificărie aduse cu privire la declaraţia 100 se includ noi instrucţiuni de completare în cazul declarării impozitului pe venitul microîntreprinderilor, facându-se posibiliă luarea în considerare a cheltuielilor cu sponsorizările efectuate de microîntreprinderii.

În plus, Ordinul actualizează Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat şi introduce Nomenclatorul obligațiilor scutite de la plată, potrivit legii.

Taxe şi impozite locale

Legea nr. 111 / 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Se introduc noi scutiri de la impozitele pe clădiri, teren și mijloacele de transport aplicabile în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv pentru reprezentanții legali ai acestor persoane.

Impozit pe venit şi contribuții sociale

Ordin de aprobare a modelului, conținutului, formei de depunere și gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” privind formularul 112

Printre altele, noul formular include o secțiune privind destinația sumelor pentru burse private, precum și sumele acordate pentru a susține o entitate non-profit / unitate de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul pe venit.

Ordonanța președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, formei de depunere și gestionării formularului (212) „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale de către persoane fizice”, în formularul 212

Identificatorul numeric „212” a fost eliminat și declarația devine „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice”.

Diverse

Ordinul Ministerului Mediului nr. 394 / 2018 şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.937 / 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului și al ministrului finanțelor publice nr. 1.144/1.672/2017

Ordinul modifică modelul Cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Ordonanță de urgență nr. 44 / 2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale […]

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă, sancțiunea pentru nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – prevăzută la art. 11 alin (1) lit. f) din Ordonanță de urgență nr. 28 / 1999 – se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018 pentru contribuabilii mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru contribuabilii mici.

În plus, sancțiunea pentru comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale începând cu data de 1 august 2018 – prevăzută la art. 11 alin (1) lit. h) din Ordonanța de urgență nr. 28 / 1999 – se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2018.

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.comLasă un răspuns