Sumar legislativ – Octombrie 2017

Modificări aduse Codului Fiscal

Modificări aduse la calculul impozitului/taxei pe teren, cu privire la suprafața unui teren amplasat în intravilan

Legea nr. 196/29 septembrie 2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Va rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 30/5 octombrie 2017 pentru mai multe detalii.

 

Modificări propuse a fi aduse Codului Fiscal

Modificări preconizate a fi aduse Codului Fiscal publicate in Monitorul Oficial in 10 noiembrie 2017

Proiect de Ordonanță de Urgență pentrun modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice în data de 26 octombrie 2017

Va rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 36/31 octombrie 2017 pentru mai multe detalii, precum si Buletinul Fiscal ce va urma in curand si care va contine detalii asupra principalelor modificari.

 

Formulare fiscale       

Aprobarea modelului și conţinutului formularelor 100, 710 și 110

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr 2.935/11 octombrie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 100 și 710 

Formularele 100 și 710 precum și instrucțiunile de completare aferente au fost modificate pentru a se alinia cu prevederile art. 90 par. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală (situațiile în care succesorii unei persoane/entități ce își încetează existența îndeplinesc obligațiile fiscale pentru perioada în care persoana/entitatea respectivă a avut calitatea de subiect de drept fiscal).

Formularele pot fi folosite începând cu obligațiile aferente lunii septembrie 2017 (cu termen de declarare 25 octombrie 2017).

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.779/28 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 „Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă”

Va rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 32/10 octombrie 2017 pentru mai multe detalii.

 

 Impozitare internațională  

Noul Tratat încheiat între Italia și Romania intră în vigoare

IBFD Tax Research Platform – Ştiri

Pe 25 septembrie 2017, noul Tratat pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit și prevenirea evaziunii fiscale încheiat între Italia – România (2015) a intrat în vigoare. Tratatul se aplică începând cu 1 ianuarie 2018. Începând cu această dată, noul tratat va înlocui Tratatul pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit și prevenirea evaziunii fiscale încheiat între Italia – Romania (1977).

 

Noul Tratat între Romania și Spania a fost semnat

IBFD Tax Research Platform – Ştiri

Pe 18 octombrie 2017, România și Spania au semnat la București Tratatul pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit și prevenirea evaziunii fiscale. Odată intrat în vigoare, noul Tratat va înlocui Tratatul pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit și prevenirea evaziunii fiscale încheiat între România și Spania (1979).

 

Noul Tratat încheiat între Republica Populara Chineza și Romania intră în vigoare

Ordinul Ministerului afacerilor externe nr. 1690/ 2017 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale publicat in Monitorul Oficial nr. 792/6 octombrie 2017

Pe data de 17 Iunie 2017 Romania si Republica Populara Chineza au semnat la București Tratatul pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit și prevenirea evaziunii fiscale. Odată intrat în vigoare, noul Tratat va înlocui Tratatul pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitul pe venit și prevenirea evaziunii fiscale încheiat între România și Republica Populara Chineza (1991)

 

Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile

Hotărârea nr. 104/26 septembrie 2017 privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu modalitățile transfrontaliere raportabile 

Parlamentul României adoptă hotărârea potrivit căreia Senatul Romaniei considera ca Propunerea de Directivă a Consiliului de Modificare a Directivei 2011/16/UE respectă principiile subsidiarității și proporționalității.

 

Noi criterii privind înregistrarea în scopuri de TVA 

Introducerea de criterii privind evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării în scopuri de TVA, cât și cele prevăzute la momentul reactivarii numărului de TVA

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.856 / 2 octombrie 2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării şi anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și aprobarea procedurilor aferent 

Va rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 31/6 octombrie 2017 pentru mai multe detalii.

 

Mecanismul de plată defalcată a TVA 

Posibile modificări ale sistemului de plată defalcată a TVA

Ordonanța de Guvern 23/2017 privind mecanismul plătii defalcate a TVA programată să devină obligatorie începând cu 1 ianuarie 2018 urmează să fie supusă unor modificări ulterioare referitoare la categoriile de contribuabili pentru care mecanismul va fi obligatoriu

 Va rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 33/20 octombrie 2017 pentru mai multe detalii.

 

Modificări aduse Normelor Metodologice privind eliberarea în format electronic a extraselor de cont în cazul conturilor de TVA deschise la Trezoreria Statului 

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.540/5 Octombrie 2017 pentru completarea   Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată prin Legea 201/2003, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.235/2003

Ordinul completează procedura cu privire la plata defalcată TVA cu prevederi privind conturile destinate încasării si plății defalcate a TVA deschise la Trezoreria Statului pe numele instituțiilor publice, operatorilor economici și altor entități.

Conform noilor prevederi, extrasele de cont pot fi eliberate în format electronic. Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități pot vizualiza și descărca electronic extrasele de cont a persoanelor înrolate în Sistemul național de raportare Forexbug, cât și prin intermediul certificatului digital calificat folosit pentru depunerea declarațiilor on-line pe platforma ANAF.

Reprezentanții legali ai operatorilor economici care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea electronică a extraselor de cont trebuie să notifice în scris unitatea Trezoreria Statului unde este deschis contul, în caz contrar acordul este considerat implicit.

 

Aprobarea condițiilor transferului sumelor din conturi de TVA

 Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.927/10 Octombrie 2017 pentru modificarea procedurii și condițiilor de aprobare a transferului sumelor din conturi de TVA

Ordinul aprobă procedura și condițiile transferului sumelor din contul de TVA păstrând în mare prevederile din proiectul postat pe pagina de web a Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală. Ordinul acoperă situațiile menționate la art. 9 alin (1) literele e), g), h), și k) din Ordonanța privind plată defalcată a TVA.

De asemenea, ordinul aprobă modelul și instrucțiunile pentru completarea formularului (310) „Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA”.

În plus față de proiect, ordinul publicat prevede pentru situația în care, până la emiterea deciziei de aprobare/respingere a transferului, contribuabilul depune o notificare de renunțare a respectivului transfer, procedura va înceta și va fi înregistrată de către autoritatea fiscală relevantă în „Transfer de sume din contul de TVA”.

 

 Aprobarea procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente mecanismului plății defalcate a TVA

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2800/25 Octombrie 2017 pentru aprobarea procedurii de anulare a penalitătilor de întârziere aferente obligațiilor TVA în cazul contribuabililor care aplică mecanismul plății defalcate a TVA

 Ordinul aprobă procedura anulării penalităților de întârziere aferente obligațiilor de TVA în cazul contribuabililor care aplică mecanismul plății defalcate a TVA cât și conținutul și formă formularelor aferente amânării plății penalităților, anulării plății penalităților și repunerii plății penalităților.

De asemenea, se precizează că procedura este aplicabilă și în cazul obligațiilor vamale de plată reprezentând TVA, transmis organului fiscal competent de către autoritatea vamală, în vederea recuperării.

 

Reglementări vamale

Modificări aduse structurii și denumirii Comisiei Regionale

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.482/9 Octombrie 2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antreprozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați

Ordinul modifică structura Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, cât și modifică denumirea Comisiei Regionale în „Comisie”.

 

Aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor

 Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.792/13 Octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine și declarațiilor pe factură

 Ordinul se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2015/2.447 de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii și de prevederile referitoare la sistemul exportatorilor înregistrați și se aplică pentru înregistrarea exportatorilor în Sistemul exportatorilor înregistrați (REX). Ordinul, de asemenea, prevede formularul pentru înregistrare în funcție de diferite valori a importurilor realizate (6000 EUR și 10.000 EUR).

 

 Diverse

Modificări aduse procedurii privind înregistrarea/ modificarea domiciliului fiscal

 Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.853/29 septembrie 2017 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal

 Ordinul aprobă modificările aduse de Ordinul 3.845/2015 privind Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal pentru:

 – contribuabilii supuși înregistrării în registrul comerțului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social; și

– persoanele fizice care dețin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu.

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins practica autorităților fiscale române privind refuzul de a deduce TVA în cazul achiziționării de bunuri și servicii de la contribuabilii declarați “inactivi” pe site-ul autorității fiscale

 Cazul C-101/16 Paper Consult

 Vă rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 34/20 octombrie 2017 pentru mai multe detalii.

 

 Ministerul de Finanțe al Germaniei modifică tratamentul TVA în cazul stocurilor puse la dispozitia clientului

 Ministerul Federal al Finanțelor din Germania a adoptat două hotărâri ale Curții Supreme de Justiție (Bundesfinanzhof) din anul 2016 prin care și-a schimbat opinia cu privire la tratamentul TVA pentru stocuri puse la dispoziția clientului.

Vă rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 35/26 octombrie 2017 pentru mai multe detalii.

Autori:

Cristina Hudac – Tax Senior Manager

Ramona Stefan – Tax Manager

Corina Mindoiu – Tax Senior ManagerLasă un răspuns