Buletinul fiscal nr.11 – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 25/2017

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 25/2017 a fost adoptat în Camera Deputaților și a fost trimis spre promulgare Președintelui României.

Impozit pe profit

Printre cele mai importante modificări, menționăm propunerea de modificare a prevederii privind limitarea deductibilității pierderilor din creanțe înstrăinate. În forma legii în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018, limitarea la 30% a deductibilității se referă la cheltuielile privind valoarea creanțelor înstrăinate, în timp ce conform prevederilor propuse aceasta se referă la pierderea netă reprezentând diferența dintre prețul de cesiune și valoarea creanței înstrăinate.

Mai mult, in cazul instituţiilor de credit, 70% din diferenţa între valoarea creanţei înstrăinate şi preţul de cesiune reprezintă elemente similare veniturilor, în situația în care acele creanţe cesionate sunt acoperite parţial sau integral cu ajustări pentru pierderi aşteptate, precum si in situatia in care creantele sunt scoase din evidenta in conturi in afara bilantului si apoi cesionate.

Impozit pe venit

Potrivit proiectului de lege, se propun următoarele modificări cu privire la regulile de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate:

–       eliminarea referinței „conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății” în cazul primelor de asigurare voluntară de sănătate și introducerea serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului ce intră în categoria cheltuielilor deductibile în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

–       introducerea cheltuielilor cu serviciile medicale furnizate sub formă de abonament în categoria cheltuielilor nedeductibile, altele decât cele care reprezintă cheltuieli deductibile potrivit Codul fiscal.

De asemenea, referința „conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății” în cazul primelor de asigurare voluntară de sănătate și serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament este eliminată și în cazul veniturilor salariale și asimilate salariilor.

Contribuții sociale

În ceea ce privește baza lunară la care nu se calculează  contribuții de asigurări sociale:

–       se elimină trimiterea la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății în cazul primelor de asigurare voluntară de sănătate;

–       se introduc serviciile medicale furnizate sub formă de abonament.

Taxa pe valoare adaugata

Cea mai importanta modificare din sfera TVA, o reprezinta majorarea plafonului stabilit pentru regimul special de scutire de TVA, acest plafon fiind majorat de la 220.000 lei (cat este in prezent) la 300.000 lei.  Astfel, de la data intrarii in vigoare la legii, persoanele impozabile care realizeaza o cifra afaceri anuala inferioara plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, pot aplica regimul de scutire de TVA pentru operatiunile impozabile in Romania cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi. Depasirea acestui plafon atrage dupa sine obligatia de inregistrare in scopuri de TVA.

Se stabilesc regulile tranzitorii pentru persoanele impozabile infiintate atat inainte de 2018 cat si in 2018 in ceea ce priveste obligatiile de inregistrare / de-registrare in scopuri de TVA.

Autori:

Arcadie Parfenie – Senior Manager, Impozite directe

Cristina Galin – Senior Manager, Impozite indirecte

Corina Mindoiu – Senior Manager, Impozit pe venit si contributii socialeLasă un răspuns