Sumar legislativ – Decembrie 2017

Formulare fiscale

Aprobarea modelului si continutului formularului 108

Ordin nr. 3.391/27 noiembrie 2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularului 108 „Declaratie privind impozitul pe reprezentanta” publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 966/ 6 decembrie 2017

Formularul 108 inlocuieste vechiul format al Declaratiei anuale privind impozitul pe reprezentante.

Noul formular se va completa cu ajutorul programului de asistenta, depunerea acestuia fiind obligatorie pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere. Noul formular se aplica incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente anului 2018.

Aprobarea modelului si continutului formularelor 010, 015, 016, 020, 030, 040, 050, 060, 061, 070, 700, Certificat de inregistrate in scopuri de TVA, Certificat de inregistrate in scopuri de TVA

Ordin nr. 3.725/19 decembrie 2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscal a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal publicat in Monitorul Oficial nr. 1027/ 27 decembrie 2017

Ordinul aproba formatul, continutul si instructiunile de completare ale urmatoarelor declaratii:

 • Formularul 010 – “Declaratia de inregistrare fiscala/ Declaratia de mentiuni/ Declaratia de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara peronalitate juridica“
 • Formularul 015 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania”
 • Formularul 016 – “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania”
 • Formularul 020 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal”
 • Formularul 030 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice care nu detin cod numeric personal”
 • Formularul 040 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru institutii publice”
 • Formularul 050 – “Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”
 • Formularul 060 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru sediile secundare”
 • Formularul 061 – “Declaratie privind sediile secundare”
 • Formularul 070 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”
 • Formularul 700 – “Declaratie pentru inregistrarea/ modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”
 • Certificat de inregistrate in scopuri de TVA
 • Certificat de inregistrare fiscala

Modificarile principale sunt aduse formularelor de inregistrare fiscala si se refera la nivelul sectiunilor contributiilor datorate de anagajat / angajator, pentru a se alinia cu noile prevederi aduse de OUG nr. 79/2017. Specific, au fost eliminate sectiunile 4.4. – 4.9 din vechiul formular si au fost inlocuite cu sectiunile 4.4. ‘Contributie de asigurari sociale (datorata de angajat)’, 4.5. ‘Contributie de asigurari sociale de sanatate (datorata de angajat)’ si 4.6. ‘Contributie asiguratorie pentru munca (datorata de angajator)’.

Modificarea vectorului fiscal se realizeaza, din initiativa organului fiscal competent, pana la data de 15 ianuarie 2018.

Aprobarea modelului si continutului formularului 013

Ordin nr. 3.769/22 decembrie 2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de inregistrare fiscala / Declaratie de mentiuni / Declaratie de radiere pentru contribuabili nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente” publicat in Monitorul Oficial nr. 1033/28 decembrie 2017

Modificarile aduse se refera la nivelul sectiunilor contributiilor datorate de anagajat / angajator, pentru a se alinia cu noile prevederi aduse de OUG nr. 79/2017. Specific, au fost eliminate sectiunile 4.4. – 4.9 din vechiul formular si au fost inlocuite cu sectiunile 4.4. ‘Contributie de asigurari sociale (datorata de angajat)’, 4.5. ‘Contributie de asigurari sociale de sanatate (datorata de angajat)’ si 4.6. ‘Contributie asiguratorie pentru munca (datorata de angajator)’.

Modificarea vectorului fiscal se realizeaza, din initiativa organului fiscal competent, pana la data de 15 ianuarie 2018.

Aprobarea modelului si continutului formularelor 100 si 710

Ordin nr. 3.781/22 decembrie 2017 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea si completarea Ordinului nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 100 si 710 publicat in Monitorul Oficial nr. 1037/28 decembrie 2017

Ordinul modifica nomenclatorul declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat (i.e. se introduc cinci noi coduri privind impozitul pe venit).

Formularele aprobate de ordin (100 si 710) se aplica incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente anului 2018 si se depun exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Impozit pe venit

Imigrare in Romania

Hotararea Guvernului nr. 891/2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2017

Cotele de autorizatii de munca pentru anul 2017 se suplimenteaza, la urmatoarele valori:

 • lucratori permanenti – 5000;
 • lucratori detasati – 1700.

Hotararea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2018

Cotele de autorizatii de munca pentru anul 2018 se stabilesc dupa cum urmeaza:

 • lucratori permanenti – 4000;
 • lucratori detasati – 1200;
 • persoane transferate in cadrul aceleiasi companii – 700;
 • lucratori inalt calificati – 500;
 • lucratori sezonieri – 400;
 • lucratori stagiari – 100;
 • lucratori transfrontalieri – 100.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 32/2017 prelungeste termenul limita pana la 31 decembrie 2018 (anterior termenul era 31 decembrie 2017) pentru persoanele care nu au contribuit la sistemul public de pensii din Romania in ultimii 5 ani sa contribuie retroactiv la sistemul mentionat si sa plateasca contributia de pensie aferenta in vederea completarii stagiului de cotizare.

Platile pot fi efectuate fie integral, fie lunar, pana la 31 decembrie 2018.

Ordinele nr. 3.726/2017 si 3.780/2017 ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si instructiunilor de completare ale unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit si contributiilor sociale

Ordinele mentionate aproba modelul si instructiunile de completare ale urmatoarelor formulare: 201, 205, 207, 220, 221, 222, 223, 224, 256, 257 and 260.

Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Proiectul mentionat prevede ca neretinerea si/sau neplata anumitor impozite si contributii sociale devine infractiune – evaziune fiscal.

Va rugam sa va referiti la Buletinul fiscal nr. 39 pentru mai multe detalii.

Ordinul nr. 4.140/2017 al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de unii contribuabili persoane fizice

Ordinul aproba modelul si instructiunile de completare a formularelor 600 („Declaratie privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate”) si 610 („Decizie de impunere privind stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoane fizice”).

Incepand cu anul 2018, formularul 600 trebuie depus si in vederea stabilirii obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de contribuabilii persoane fizice care in anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din:

 • activitati independente
 • asocierea cu o personalitate juridica, contribuabili potrivit titlurilor II si III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125
 • cedarea folosintei bunurilor
 • investitii
 • activitati agricole , piscicultura si silvicultura
 • alte surse

peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara.

Anterior, acest formular era folosit doar in legatura cu obligatiile privind contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care obtin venituri din activitati independente.

Termenul de depunere a declaratiei pentru anul in curs este 31 ianuarie.

TVA

Hotărâre ce consideră esențială consolidarea parteneriatului Comisiei Europene cu statele membre ale UE în identificarea celei mai potrivite abordări pentru crearea unui sistem de TVA comun și efficient.

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European: În continuarea planului de acțiune privind TVA – Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii – COM (2017)566, publicat în Monitorul Oficial nr. 990 din 13 Decembrie 2017

Hotărârea adoptată de Camera Deputaților susține modernizarea și revizuirea sistemului actual de TVA în contextul eforturilor de creare a unei zone solide europene unice în materie de TVA, dar consideră că este necesară o abordare prudentă, deoarece capacitatea administrațiilor fiscale naționale este diferită și punerea în aplicare a unui astfel de sistem ar necesita o mai bună cooperare între administrațiile fiscale ale statelor membre ale UE.

Întrucât sistemul de TVA reprezintă o sursă majoră de venit pentru statele membre ale UE, iar sistemul actual de TVA nu mai corespunde nevoilor unei economii moderne, bazate pe progresul tehnologic al cărui motor îl reprezinta serviciile, statul român apreciază că este oportună modernizarea sistemului prezent de TVA.

Printre măsurile oportune enumerăm:

 • E-invoicing (colectarea de date în timp real privind operațiunile supuse TVA)
 • Ghișeul Unic (introducerea unui portal la nivelul UE pentru plata în regim on-line a TVA-ului)
 • Garantarea faptului că TVA-ul este plătit în statul membru al consumatorului final, permițând o distribuție mai echitabilă a veniturilor fiscal între statele membre
 • Recomandă identificarea unor soluții de apărare împotriva fraudei de TVA, o modalitate ar fi instituirea unei obligații a autorităților fiscale de pe teritoriul Uniunii de a avertiza entitățile impozabile că tranzacționează într-un lanț în care a fost decoperită frauda

Hotărâre privind simplificarea anumitor norme în domeniul sistemului TVA și introducerea unui sistem definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre

Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre – COM (2017) 569, publicat în Monitorul Oficial nr. 990 din 13 Decembrie 2017

Decizia sprijină modernizarea și revizuirea sistemului actual de TVA în contextul eforturilor de creare a unui spațiu unic european de TVA, însă consideră că este necesară o abordare prudentă, deoarece capacitatea administrațiilor fiscale naționale este diferită, iar punerea în aplicare a unui astfel de sistem ar necesita o mai bună cooperare între administrațiile fiscale ale statelor membre ale UE

De asemenea, constată că propunerea Comisiei Europene introduce conceptul de persoana impozabilă atestată și criteriile generale de desemnare a ei, confirmând în acest fel anumitor întreprinderi statusul de contribuabili de încredere.

Ordin care stabilește o nouă formă de implementare a unui grup fiscal unic, printre care și unele modificări minore ale ordinului anterior 

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial nr. 995 din 14 Decembrie 2017.

Ordinul modifică formularul vechi și stabilește un nou formular pentru implementarea unui grup fiscal unic.

De asemenea, a fost adăugat un nou articol, 501, care detaliază că paragrafele 48 și 49 ale procedurii de implementare și administrare a grupului fiscal unic nu se aplică atunci când există o schimbare în structura grupului, în cazul în care unul dintre membrii grupului este un contribuabil mare.

 Hotărârea Senatului ce consideră că propunerea de armonizare și simplificare a sistemului TVA respectă principiile subsidiarității și proporționalității

Hotărârea referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în cea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre – COM (2017) 569 final, publicat în Monitorul Oficial nr.1003 din 18 decembrie 2017

Hotărârea Senatului consideră că propunerea de modificare a Directivei 2006/112/CE de reglementare a sistemului TVA respectă principiile subsidiarității și proporționalității deoarece orice inițiativă privind comerțul transfrontalier implică o aprobare din partea Comisiei, iar amendamentele propuse sunt direcționate către și limitate la un număr restrâns de norme în materie de TVA.

 Lege de aprobare a sistemului de plată defalcată a TVA, introducând o serie de modificări față de varianta ințială.

Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată în Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 Decembrie 2017.

Principalele modificări aduse mecanismului de plată defalcată a TVA sunt detaliate in buletinul fiscal nr. 39 după cum urmează:

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, care se află în următoarele situații sunt obligate să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA:

 • La 31 decembrie 2017 înregistreaza obligații fiscale reprezentate de TVA în cuantum mai mare de 15 000 lei în cazul contribuabililor mari, 10 000 lei în cazul contribuabililor mijlocii si 5 000 lei pentru restul contribuabililor , daca aceste obligații nu sunt achitate pănă la data de 31 ianuarie 2018. Cu excepția cazului în care executarea silită a obligațiilor este suspendată în baza art 235 Codul de procedură fiscală.
 • Începand cu 1 ianuarie 2018 înregistreaza obligații fiscale reprezentate de TVA restante si neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență în cuantum mai mare de 15 000 lei în cazul contribuabililor mari, 10 000 lei in cazul contribuabililor mijlocii și 5 000 lei pentru restul contribuabililor. Cu excepția cazului în care executarea silită a obligațiilor este suspendată în baza art 235 Codul de procedură fiscal
 • Se afla sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Legea prevede reguli pentru ieșirea din mecanismul plății defalcate a TVA

Anumite operațiuni au fost excluse explicit de la aplicarea mecanismului plății defalcate a TVA, cum ar fi:

 • plățile efectuate în numele altei persoane
 • finanțările acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare prin preluarea creantelor
 • plățile efectuate în natură
 • compensările

Contravenția de 50% din valoarea plății eronate efectuate în alt cont decât cel de TVA a fost înlocuită de o contravenție de 0,06% / zi.

Vamă

Ordin de aprobare a unor serii de formulare care trebuie transmise prin intermediul sistemului electronic.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind utilizarea sistemului de decizii vamale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1014 din 21 Decembrie 2017.

Ordinul aprobă transmiterea și prelucrarea cererilor, precum și emiterea și gestionarea ulterioară a autorizațiilor vamale, cum ar fi modificarea, revocarea, anularea și suspendarea, să se efectuează prin sistemul decizional vamal electronic, elaborat la nivelul al Uniunii Europene și pus la dispoziția operatorilor economici și a autorităților vamale de către Comisia Europeană.

Ordinul stabilește o serie de cereri de autorizare care trebuie transmise în format electronic, dar și o serie de excepții.

 

Autori:

Claudia Chiran – Tax Manager

Niclas Butan – Tax Manager

 

 

 

 Lasă un răspuns